Cartellera

Els Projectes Educatius dels Centres Educatius de Catalunya  s’acullen als principis rectors del sistema educatiu: respecte dels drets i deures, transmissió i consolidació dels valors propis d’una societat democràtica, l’equitat com a garantia d’igualtats d’oportunitat i el foment de la pau i el respecte dels drets humans.

Per aquest motiu,  manifestem que:

-        El diàleg i el consens són les vies imprescindibles per arribar a acords. Les mesures repressives, la por o la força no faciliten, en cap cas, la resolució de conflictes.  Així és com es treballa a l’escola, donant exemple al moviment social viscut actualment.

-        El dret a la dignitat, la llibertat d’expressió, el dret a decidir, el dret a la diferència, el dret de reunió i el dret a la intimitat, entre molts d’altres, són drets  que  entenem que són fonamentals per a la convivència i el respecte als valors  de qualsevol societat democràtica.

-        El respecte als valors democràtics  i respecte a les institucions escollides pels ciutadans i ciutadanes, són la base de la societat que volem per als nostres alumnes.

-        El respecte per la democràcia ens porta a encoratjar el moviment social pacífic, i a continuar donant exemple de convivència, independentment de quina ideologia es defensi.

 

Només des de la llibertat i el respecte a les persones i a les idees és possible educar els nostres infants i joves per tal que esdevinguin ciutadans solidaris, respectuosos i compromesos amb els altres.

 

 

 

 

 

Claustre de docents de l’Escola El Vallès.

Terrassa 22 de setembre de 2017