HISTÒRIA
QUI SOM?
ON SOM?
L'ESCOLA

UNA MICA D'HISTÒRIA

Al B.O.E. de 3 de desembre de 1977 hi figura la resolució per la qual s'acorda la construcció a Montcada i Reixac, d'un centre escolar de 16 unitats. Les obres van ser adjudicades a l'empresa "Constructora Asturiana S.A." per un import de 29.495.194 ptes.

El 12 d'abril de 1978 es comunica al "Ilmo Sr. Inspector de E.G.B." que el centre escolar en construcció durà el nom de la Sra. Elvira Cuyàs, tal com s'havia acordat en Ple Municipal, tenint en compte les facilitats donades a l'Ajuntament, pels seus hereus, per a l'adquisició del terreny.

L'escola comença a funcionar el mes de setembre de 1978 com a "Colegio Nacional Mixto Elvira Cuyàs" tot i que no és fins el 6 de maig de 1980, que es fa l'acte definitiu de recepció d'obres, un cop solucionades, parcialment, les deficiències detectades en lliurar l'edifici.
Al llarg de l'any 1978 s'afegeix una construcció més petita per acollir el parvulari que comença a funcionar el mes de setembre de 1979.

Els primers alumnes procedien de les antigues escoles de Masrampinyo. Amb l'arribada d'aquests primers alumnes, dels primers mestres, de les primeres famílies, és quan comença la història del nostre centre. Han anat passant els anys i les circumstàncies han estat diverses. L'escola s'ha anat configurant com un element vertebrador de la vida social per a moltes promocions d'alumnes. La celebració dels 25 anys el curs 2003-2004 ens va donar peu a donar un cop d'ull al passat, a reviure molts moments decisius en la nostra trajectòria, a valorar el treball diari de millora de mestres, famílies, institucions, a reconèixer, en la superació de les dificultats, un motiu més de creixement com a escola, … i a plantejar-nos un futur engrescador, amb nous reptes i renovades il·lusions.

inici

QUI SOM?

El CEIP Elvira Cuyàs, com figura al seu Projecte Educatiu és una escola pública, aconfesional, progressista, democràtica i catalana. És un centre dependent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i imparteix els nivells d'Educació Infantil (3, 4 i 5 anys) i Educació Primària (de 6 a 12 anys).
Sóm un centre de doble línia (dues aules per nivell) des de P-3 fins a 6è d'Ed. Primària distribuits en dos edificis dins del mateix recinte. A l'edifici del parvulari hi ha els alumnes d'Ed. Infantil de 3 i 4 anys (P-3 i P-4) i a l'edifici principal hi ha els alumnes d'Ed. Infantil 5 anys i tots els d'Ed. Primària (de 1r a 6è).

Professorat

L'equip docent de l'escola el formen actualment 31 mestres:

Educació infantil 8 mestres
Educació primària 13 mestres (dos d'ells imparteixen el francès)
Ed. especial 2 mestres
Música 2 mestres
Ed. Física 2 mestres
Anglès 3 mestres
Religió catòlica 1 mestra

Tractament de les llengües

Català i Castellà
La llengua vehicular del centre, de comunicació escrita amb les famílies i en la que es fan els aprenentatges (a excepció del castellà i llengües estrangeres) és el català.
El nostre objectiu, però, és aconseguir que, en acabar l'educació primària, els nois i noies dominin les dues llengües a nivell parlat i escrit.
Llengües estrangeres
La nostra escola ofereix dues llengües estrangeres: anglès i francès. Aquest curs inicíem l'aplicació d'un pla d'innovació a l'àrea d'anglès, introduint aquesta llengua al parvulari i ampliant el nombre de sessions a primària.
El francès, segona llengua estrangera, s'introdueix al cicle superior i es fa a 5è i 6è.

Aules específiques

Educació especial
L'escola té creades dues aules d'Educació Especial per tal d'atendre els diferents ritmes d'aprenentatge i reforçar el seguiment dels nens i nenes que presenten dificultats.
Igualment comptem amb el servei de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic que ens proporciona una psicòloga, una assistènta social, una logopeda i un fisioterapeuta que resten a disposició del centre.

Informàtica
L'escola disposa de dues aules d'informàtica connectades a Internet i que funcionen en xarxa. Tots els alumnes de P-5 i primària en fan ús un o dos cops per setmana segons els nivells.
Hi ha també un racó d'informàtica a l'edifici del parvulari on s'inicien els alumnes de P-3 i P-4.

Aula de música i laboratori d'idiomes
Els alumnes fan les àrees de música i idiomes a les aules específiques que compten amb els recursos adients.

Sala d'audiovisuals
És un aula dotada amb els mitjans tècnics més actualitzats: ordinador i canó de projecció multimèdia, càmeres de video i fotografia digital, etc.

Laboratori de ciències
El laboratori de ciències està adequat a l'ús de l'alumnat tant d'Ed. Infantil com d'Ed. Primària.

Biblioteca escolar
La nostra biblioteca compta amb més de 6000 volums, està sistematitzada i en continua renovació.

inici

ON SOM?

El Ceip Elvira Cuyàs el trobareu al barri de MAS RAMPINYO de la localitat de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) en el carrer Baix de Sant Pere, 15.

L'edifici està a peu de la carretera C-17 (Barcelona-Puigcerdà ) aproximadament a 12 km. al Nord de la ciutat de Barcelona.

 

índex cole