AULA VIRTUAL DE MATEMÀTIQUES - GENMAGIC

 

 

CÀLCUL MENTAL

 

CALCULA MENTALMENT 1

CALCULA MENTALMENT 2

CALCULA MENTALMENT 3
CALCULA MENTALMENT 5 CALCULA MENTALMENT 6 CALCUL MENTAL DIVISIONS AMB TEMPS
DOBLE O MEITAT CALCUL MENTAL DIVISIONS AMB TEMPS CÀLCUL MENTAL RESTES AMB TEMPS
CÀLCUL MENTAL SUMES AMB TEMPS