AULA VIRTUAL DE MATEMÀTIQUES - GENMAGIC

 

 

FRACCIONS

 

SIMPLIFICAR FRACIONS

FRACCIONS

ESCRIU LA FRACCIÓ I EL SEU DECIMAL
PROPORCIONS 1 PROPORCIONS 2 EL CASTELL DE LES FRACCIONS
VIDEO DE LES FRACCIONS SUDOKU FRACCIONS 1 SUDOKU FRACCIONS 2
SUDOKU FRACCIONS 3