AULA VIRTUAL DE MATEMÀTIQUES - GENMAGIC

 

GEOMETRIA

ANGLES COMPLEMENTARIS I SUPLEMENTARIS

ÀREES

LONGITUD DE LA CIRCUNFERÈNCIA
GRÀFIQUES ESPAI-TEMPS
PERÍMETRES
PERÍMETRES 1
PRISMES RECTES
RECTES I ANGLES
RADI, DIAMETRES. CIRCUNFERÈNCIA, CERCLE
ESCRIU ITINERARI
BUSCA I LOCALITZA
SIMETRIA
TEOREMA DE L'ALTURA.TRIANGLES
TEOREMA DE L'EQUIVALÈNCIA. MÚLTIPLES DEL METRE
TAULA D'EQUIVALÈNCIES. SUBMÚLTIPLES DEL METRE.
TROBA ELS ANGLES

CARES, VÈRTEXS I ARESTES

MESUREM OBJECTES