AULA VIRTUAL DE MATEMÀTIQUES - GENMAGIC

 

 

GRÀFICS I ESTADÍSTIQUES

 

SISTEMA DE REFERÈNCIA CARTESIÀ 1

SISTEMA DE REFERÈNCIA CARTESIÀ 2

DIAGRAMES DE BARRES
DIBUIXA GRÀFICS DE BARRES
INTERPRETACIÓ DE GRÀFICS
TAULES. ON ESTÀ SITUAT?
COMPTE I COMPLETA GRÀFICS