AULA VIRTUAL DE MATEMÀTIQUES - GENMAGIC

 

 

TAULES - MULTIPLICACIÓ - DIVISIÓ

 

DOBLE O MEITAT

DIVISIONS

TAULES MULTIPLICAR

COMPLETA ELS BUITS

+ - =

MULTIPLICAR PER 9

CURIOSITATS

PROPIETAT DISTRIBUTIVA
DIVISIBILITAT NOMBRES DIVISIBLES PER .... DIVIDIM PER 2,3,4
NOMBRES DIVISIBLES PER ... (generador fitxa) MULTIPLICA PER ...

MULTIPLICA PER ....(2)

DIVIDEIX PER ... MULTIPLICA PER 3 XIFRES TAULES MULTIPLICAR 2
MÚLTIPLES DIVISIBLES REPARTIM . QUANTS EN TOQUEN?

ARRELS QUADRADES.

Com es fan?

TAULES MULTIPLICAR.

Repassem.

MULTIPLIQUEM PER 10, 100, 1000
TAULA DEL 9 AMB LES MANS. TAULES MULTIPLCAR. Repassem més.