AULA VIRTUAL DE MATEMÀTIQUES - GENMAGIC

 

NUMERACIÓ

ÀBAC 1 -

Unitats, desenes-centenes

ÀBAC 2

Unitats-desenes-centenes

COMPTE ELS PEIXOS
TREBALLEM AMB EL 10
TREBALLEM AMB EL 10
COMPTE EL NOMBRE D'IMATGES

LA DESENA MÉS PROPERA

 

MÉS GRAN QUE ...
MÉS GRAN, PETIT O IGUAL

SÈRIES NUMÈRIQUES

 

COMPTE DE 1 A 9
BUSCA EL MATEIX RESULTAT

BUSCA EL MATEIX RESULTAT 2

 

COMPTE DIBUIXOS IGUALS
SUDOKU 1 AL 5

NUMERALS ORDINALS

 

UTILITZA EL REGLE (decimals)
ESCRIU ELS NOMBRES

 

UNITATS, DESENES, CENTENES

 

UNITATS, DESENES, CENTENES 2
UNITATS, DESENES, CENTENES 3