Primāria - Llengua catalana Primāria - Llengua catalanaedu365Primāria
Totes les miniunitats didāctiques
  Lčxic Sons i grafies Gramātica Tipus de text
  Molt, gaire o gens?
Ús d'aquests mots segons el sentit de la frase. Llegir (c. superior)
  En Jordi o el Jordi?
L'article davant de noms comuns i propis. Escoltar. Llegir (c. mitjā)
Una postal
Les parts d'una postal. Llegir (c. mitjā)
Hem? Em? Sona igual! Distinciķ fončtica i grāfica de em i hem. Escoltar. Llegir (c. mitjā)  
Del vint al noranta-nou
Escriptura de desenes. Els guionets. Escoltar. Escriure (c. mitjā - c. superior)
T'agrada la piscina?
Els pronoms personals febles: em, et. Escoltar. Escriure (c. superior)
Centenars i milers
L'escriptura de centenes i milers. Escoltar. Escriure
(c. mitjā - c. superior)
Ens agrada molt viatjar
Els pronoms personals febles: ens, us. Escoltar. Escriure (c. superior)
Un so, dues lletres
Reconeixement dels dígrafs. Escoltar. Llegir (c. mitjā)
 
Ho fem o ho fem fer?
Ús de fer i donar segons el sentit de la frase. Llegir. Escriure (c. superior)
La sílˇlaba més forta
Identificaciķ de la sílˇlaba tōnica. Escoltar. Llegir (c. mitjā)
   
Ui! Dues vocals juntes
Separaciķ silˇlābica i reconeixement de diftongs Escoltar. Escriure (c. mitjā - c. superior )