SISTEMA MÈTRIC DECIMAL

 
 
 
 
TAULA DE CANVI D'UNITATS
Pissarra per fer els canvis d’unitats més difícils.

 
MÀQUINA DE CANVI D'UNITATS
Aleatòriament ens proposa exercicis d’equivalències entre unitats. Simulador del paper del mestre quan diu a l’alumne si un exercici de canvi d’unitats està ben fet. 
MÀQUINA COMPLEXA DE CANVI D'UNITATS
Aleatòriament ens proposa exercicis d’equivalències entre unitats de longitud complexes i incomplexes. Simulador del paper del mestre. 
PROBLEMES SMD
Problemes llargs, amb diverses preguntes per a cada un, que treballen les diferents unitats de longitud del Sistema Mètric Decimal.