PARVULARI | Presentació

  L'edifici de parvulari és espaiós i assolellat. Ha estat condicionat amb la intenció de crear un ambient familiar i càlid que propiciï una bona acollida dels nens i nenes, que els faci sentir còmodes. Amb les seves aportacions, dia rera dia, els espais s'ompliran de vida i aniran modificant-se al llarg de l'any.

Consta de 8 aules:
· 2 de pàrvuls 3 anys.
· 2 de pàrvuls 4 anys.
· 2 de pàrvuls 5 anys.
· 2 sales polivalents dissenyades per acollir, al migdia, el menjador i la sala de dormir dels més petits i facilitar, en altres horaris, la realització de sessions d'audiovisuals, de joc dirigit i trobades en petit grup.

Tots els nens i nenes tenen un tutor que els acompanya i potencia el procés d'aprenentatge dels alumnes. També intervenen especialistes com el de música i el d'educació física, amb la intenció de potenciar el llenguatge musical i el desenvolupament de les capacitats motrius dels nens i nenes.

  Pretenem principalment:
·

Estimular l'aprenentatge potenciant l'autonomia

· Afavorir les relacions socials desenvolupant la capacitat de comunicar-se amb els altres i de cooperar en el treball i en el joc.
· Fomentar actituds bàsiques com l'esforç per superar-se, la seguretat personal i la participació activa en la vida de l'escola.