·· Presentació ··
     
   

PEDAGÒGIC | AULA D'IDIOMES | Presentació

  Potenciar l'ús de l'anglès en situacions comunicatives adequades a cada curs és el nostre objectiu bàsic. S'exposa a l'alumne a la major quantitat de llengua oral possible.

  Es dona importància a la comprensió oral amb:
·

Utilització de recursos expressius no només de parla (gestos, mímica, entonació, dibuixos, audiovisuals,..)

·

La creació d'un ambient agradable on es facin activitats lligades a les seves experiències i coneixements.

·

S'anima als alumnes a expressar-se en aquesta llengua, valorant el seu esforç i els progressos que va fent en la seva producció.  Es disposa de:
·

Recursos materials: Un aula d'idiomes amb recursos variats (taules d'autoaprenentatge, vídeos, …)

·

Recursos humans: Es reforça l'expressió oral amb una sessió setmanal de treball en petit grup, desdoblant el grup amb dos mestres.