IDEES D’EDUCACIÓ

NEGOCIAR PER A RESOLDRE CONFLICTES

En gaire bé totes les famílies sorgeixen discrepàncies i a vegades diferents opinions xoquen generant tensions que acaben en un conflicte entre pares i fills. Els problemes poden sorgir per la manca d’interès pels estudis, els horaris, les maneres de vestir, les tasques de casa, etc. Intentem modificar conductes amb càstigs, reprimint o amenaçant, fins que no podem més i abandonem la lluita donant-los per impossible.

"No li agrada estudiar", "És molt nerviós", "No pot controlar el seu caràcter". Amb aquestes frases ens rendim mentre guardem al cor un sentiment.

Quan apareix un conflicte el més recomanable és arribar a un acord, negociar. Amb ordre i paciència i sobre tot amb voluntat de pactar una solució. Convé començar parlant de les coses trivials que atreguin el seu interès, i només després els hi explicarem el motiu de la conversa. Els tractarem com adults per què puguin posar-se a la nostra alçada i imitar les nostres actituds. Encara que mostrin una actitud desagradable, mantindrem la calma per donar exemple. Si els hi plantegem una negociació, aprendran que a través del diàleg es poden aconseguir acords que satisfacin a ambdues parts, i que els servirà per a resoldre conflictes fora de casa.

És preferible que el diàleg sigui entre dos persones, si intervenen pare i mare podrien trobar-se acorralats i actuar a la defensiva.

Els hi explicarem de manera clara i concisa allò que volem i els sentiments que ens provoca la seva actitud, per què els hi demanem que actuïn d’aquesta manera i intentarem comprendre les raons que ens donen. Podem oferir-los alguna compensació a canvi del seu compromís (si estudies una hora podràs sortir amb els teus amics) i cedir, i és possible, en alguna de les seves condicions. Segurament es comprometran menys del que ens agradaria però tot i així el pas és important.

Recordem controlar el nostre vocabulari i el to de veu. Com a pares i persones més madures i preparades, no hauríem de deixar-nos endur per les nostres emocions. Hem de controlar en tot moment la manera com ens dirigim a ells, encara que perdin els nervis. Tampoc no aprofitarem per treure altres temes, ens ajustarem a allò que estem tractant. I per descomptat comprovarem i exigirem el compliment de l’acord. Normalment després del seu compromís acceptaran de millor grau una sanció merescuda.