j t L

Reportatge

JOCS TRADICIONALS DELS CATALANS

DIFERENTS JOCS DELS CATALANS

 

JOC DEL CÈRCOL

El cèrcol: es tracta d’una joguina molt antiga i molt habitual a principis del segle XX.
Consisteix en un cèrcol de fusta que es fa girar amb la mà o bé un cèrcol metàl·lic que es fa girar amb un ferro llarg acabat en forma de U.
És un joc que es juga a l’aire lliure, sobre una superfície preferiblement plana. Es pot jugar individualment o bé competint entre diversos jugadors. Hi ha d’haver un cèrcol per a cada jugador.
El joc consisteix en mantenir equilibrat el cèrcol i i fer-lo rodar, amb l’ajuda de la mà o del ferro amb forma de U, sense que caigui a terra i al llarg del recorregut determinat prèviament.
Al principi de la carrera, es millor donar impuls al cèrcol amb la mà, i un cop ja ha agafat prou velocitat es pot seguir impulsant amb el ferro en forma de U o bé continuar amb la mà.

 

JOC DE LA PETANCA

La Petanca és un joc o esport tradicional català, sobretot a les zones rurals, disputat entre dos jugadors o dos equips que consisteix en fer rodar unes boles fins a situar-les el més a prop possible del bolig (bola petita).
El material necessari per jugar està format per 3 boles metàl·liques amb unes estries en el seu exterior que dibuixen el seu contorn i un bolig o bola petita feta de fusta. Les pistes de joc han d’estar situades en superfícies planes i de terra.
Per començar el joc es llença el bolig a la pista. Tot seguit, cada jugador llença, per torns, tres boles (sí es juga a la modalitat individual) i dues boles (si es juga per equips.
Aquests llançaments poden ser de tres tipus: d’aproximació (per tirar la bola el més a prop possible del bolig), de tir (per intentar allunyar una bola d’un jugador contrari colpejant-la) i d’empenta (fer rodar la bola per apropar més una bola pròpia al bolig o per allunyar-ne una bola contraria).
El joc continua així fins que tots els jugadors han tirat totes les seves boles. Un cop acabada la partida, la bola que es trobi més a prop del bolig s’apunta un punt.
Al final del joc, guanya el jugador o l’equip que primer aconsegueixi acumular tretze punts

JOC DE LA BALDUFA


La Baldufa és una joguina feta de fusta que es fa ballar amb una corda, que s'encordilla al seu cos fent un nus molt fácil de desfer en la seva part superior. Per fer-la girar, la corda s'enrotlla al cos de la baldufa i es tira amb força, mentre s'estira la corda.
El cos d'aquesta Baldufa es de fusta i de forma arrodonida, si bé la part de dalt és aproximadament semiesfèrica i la part de baix en forma de con. A la part de baix té una punta d'acer sobre la que es sol fer girar la Baldufa.Quan es tira la Baldufa, la corda la fa girar sobre el seu eix, i així es manté vertical, fins que, sigui per la pèrdua de l'impuls, sigui per les irregularitats del terra, tomba i perd el que li queda d'impuls fregant per terra.
El joc no consisteix solament en girar la Baldufa, sinó que el més engrescador és la competència i la agilitat per manipular-lo i fer moltes figures; com fer-lo pujar al palmell de la mà des del terra, agafar-lo al vol, fer-lo ballar en una ungla o, fins i tot, lluita de baldufes en la que s’ha de treure d’un cercle dibuixat a terra als adversaris.

JOC DE LES BITLLES CATALANES


Les bitlles catalanes són un esport tradicional català consistent en llençar unes boles (bitllots) contra unes bitlles situades a una determinada distància a fi de tombar-les. El material consta de 6 bitlles i 3 bitllots.
Una partida consta de 9 tirades per jugador dividides en 3 rondes de 3 tirades. A cada tirada es poden llençar de un a 3 bitllots. Plantarem les bitlles en dues fileres de tres columnes, separades entre elles tenint en compte que ha de poder passar el bitllot més gros sense tocar-les. La distància de tir serà de 11,5 metres pels homes i 9,5 metres per a les dones, a partir de 15 anys. Els més petits poden fer-ho de més a prop, segons la seva força. Recordeu que l’objectiu principal és fer "Bitlla", és a dir, tombar cinc de les sis bitlles.
En cas d’empat a punts, guanyarà el jugador que hagi fet més "BITLLES". Si seguim empatats farem una altra ronda de tres tirades.

Puntuació:
Cap bitlla tombada: 0 punts.
1 bitlla tombada: 1 punt
2 bitlles tombades: 2 punts
3 bitlles tombades: 3 punts
4 bitlles tombades: 4 punts
5 bitlles tombades: 10 punts BITLLA
6 bitlles tombades: 6 punts LLENYA

JOC DE LA XARRANCA

La Xarranca és un joc tradicional català en què es dibuixen una sèrie de caselles numerades al terra per on han de saltar els jugadors per ordre després de tirar-hi una pedra plana que caldrà recollir mentre se salta a peu coix.
Depèn del lloc on es juga, poden variar lleugerament les regles i el nom del joc. Tot i que una de les variants més típiques és la següent:
Hi juga un nombre indeterminat d'infants. Per torns es tira una pedra plana a la casella que toca. Es comença per la 1 i es va pujant. Cal que la pedra caigui dins de la casella, sense tocar les vores. Aleshores es fa el recorregut de la següent manera: cal passar per totes les caselles, successivament, saltant-se la casella que té la pedra, al peu coix, sense trepitjar les línies ni tocar amb l'altre peu el terra. Si el recorregut és dels que tenen caselles en creu i si cap de les dues caselles no és la que té la pedra, en arribar a aquestes es posa un peu a cadascuna, simultàniament (eixarrancats). En arribar a la darrera casella l’infant es gira i torna fins al principi. Quan s'està a la casella anterior a la que té la pedra cal ajupir-se i agafar-la i tornar amb ella al principi. Si durant aquest recorregut en algun moment el jugador toca amb l'altre peu al terra o trepitja una ratlla o en llençar la pedra no encerta bé la casella corresponent li passa el torn. Si fa tot el recorregut continua amb la següent casella fins que les ha fet totes.Guanya qui primer fa tot el recorregut.

Autora:Belinda Vázquez Mulero i Andrea Galvez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa d´ozó
Cotxes