AJUDA SOBRE LA INTRANET (també anomenada Intraweb)

Afegir la imatge del nostre perfil.

Les agendes.
Configurar el nostre perfil d'usuari. Documents (penjar/descarregar).
Tauler de notes. Jclic (activitats).
La missatgeria interna. Quaderns Virtuals (activitats).
Els fòrums.
Els formularis.
Les reserves.
   
   
   
Com fer els deures (alumnes).  
   

La Intraweb és una intranet orientada al món educatiu, un sistema de gestió de continguts segur i estable.

Els usos més destacables de la Intraweb són:

Podeu consultar un document on s'expliquen tots aquests aspectes, fent clic aquí.

Us presentem una sèrie de videos sobre l'ús i configuració de la Intranet.

Teniu molta més informació a la web oficial de la Intranet fent clic aquí.

 

AFEGIR LA IMATGE DEL NOSTRE PERFIL

 

Com afegir o canviar la nostra imatge al perfil d'usuari (no és aconsellable per als usuaris XTEC):

 

CONFIGURAR LES NOSTRES DADES

 

El primer cop que utilitzem la Intranet convé configurar les nostres dades personals.

 

 

EL TAULER DE NOTES

 

Aquesta eina ens permet deixar notes amb informacions diverses, com si es tractés d'un suro:

 

LA MISSATGERIA INTERNA

 

Aquesta eina ens permet enviar missatges a la resta d'usuaris de la intranet:

 

ELS FÒRUMS

 

Aquesta eina ens permet crear temes per debatre entre els diferents membres de la comunitat educativa:

 

ELS FORMULARIS

 

Aquesta eina ens permet omplir els diferents formularis que tenim disponibles, com: "Avaries informàtiques" o "Guàrdies i substitucions".

 

LES RESERVES

 

Aquesta eina ens permet fer o esborrar les reserves dels espais o materials que són d'ús comú:

 

LES AGENDES

 

Aquesta eina ens permet editar anotacions tant en l'agenda personal com en les agendes compartides: "Sortides", "Formació", "Reunions"...

 
 

DOCUMENTS (penjar/descarregar)

 

Aquesta eina ens permet penjar i descarregar documents o fitxers d'ús compartit que tenim a la intranet:

 

JCLIC (Activitats)

 

Aquesta eina ens permet assignar, corregir i realitzar activitats JClic:

QUADERNS VIRTUALS (Activitats)

 

Aquesta eina ens permet assignar, corregir i realitzar les activitats en format Quaderns Virtuals:

 

COM FER ELS DEURES

 

Fer els deures d'informàtica des de la Intranet (realment es fan amb el Moodle):

 

 

 

 

Coordinador TAC Granullarius. Gonçal Hdez.