Escoles + Sostenibles

L’Escola participa en el Projecte d'Escoles+Sostenibles des del curs 2.002, consolidant el seu compromís en l’educació i la sostenibilitat.

La nostra Comunitat educativa ha mantingut al llarg d’aquests anys la seva disposició a aprendre i canviar maneres de pensar i de decidir, ha consolidat les bones pràctiques en el seu funcionament i ha desenvolupat noves accions de millora en relació al medi ambient i la sostenibilitat en el Centre i el seu entorn.

Eduquem als nostres alumnes vers una alimentació sana, el consum responsable, la gestió de residus, l’estalvi energètic i l’estima i el respecte cap el medi ambient.

Al llarg del curs, els alumnes realitzen sortides i tallers mediambientals per aprofundir sobre els temes treballats.

Disposem d’un hort escolar del que tenen cura els/les alumnes i que permet realitzar observacions relacionades amb l’àrea de Medi natural.

Participem en la Campanya de promoció del consum de la fruita de la Generalitat de Catalunya i en la Xarxa del Comerç a les Escoles organitzada per l’Ajuntament de Barcelona.