Projecte de Ciències

A la nostra Escola l’àrea de Coneixement del Medi Social i Natural es desenvolupa al voltant del Projecte d'Innovació de Ciències en què es proposen Projectes d’investigació lligats als interessos dels infants. Tanmateix, disposem d’un laboratori de Ciències on els infants poden realitzar les seves pràctiques. Pretenem desenvolupar l’esperit científic i l’interès per la investigació acostumant-los des de ben petits a estructurar el seu pensament i realitzar la cerca d’informació.

Al no disposar de llibres de text en aquesta àrea, la utilització dels mitjans audiovisuals, informàtics i les sortides i colònies escolars tenen un paper primordial.

Una representació de l'alumnat, forma part del Consell d’infants del Museu Blau de Ciències Naturals de Barcelona.