Comunitat d'Aprenentatge

Des del curs 2012-13, la nostra Escola desenvolupa el Projecte de Comunitat d’Aprenentatge, aquest és un model de Centre participatiu obert a la Comunitat, en el marc de l’escola inclusiva per donar resposta als reptes i necessitat que es plantegen en l’educació del segle XXI. És un projecte de transformació que es basa en l’aprenentatge dialògic i la participació de la Comunitat per aconseguir els següents objectius:

 • Aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat
 • Millorar la convivència a través de la prevenció dialògica dels conflictes.
 • Garantir la participació, corresponsabilitat i implicació de tota la comunitat.
 • Impulsar l’excel•lència i equitat
 • Potenciar el diàleg igualitari entre tots els agents educatius com a valor de millora educativa
 • Garantir que el centre educatiu estigui obert al territori

Actuacions

 • Grups interactius de les matèries instrumentals
 • Tertúlies dialògiques literàries d’autors clàssics
 • Extensió del temps d’aprenentatge: escacs, esplai, biblioteca tutoritzada, sortides culturals familiars, obertura del centre en cap de setmana per activitats de lleure culturals
 • Formació de familiars: xerrades i cursos
 • Col•laboració amb les Entitats del barri: Escola d’adults, Colla gegantera, Associació d’escacs, biblioteques...