Projecte d'educació artística

La nostra Escola dóna una gran importància a la sensibilització artística, per aquest motiu, en l'àmbit visual i plàstic, treballem els pintors i pintores i les parets del nostre Centre es troben guarnides d’obres de diferents autors/-ess i hem implantat l’estudi de l’obra i la biografia de pintors/-es al llarg de la Primària. L'alumnat de primer estudia a Miró, segon a Dalí, tercer a Kandinsky, quart a Gauguin i Georgia O'Keeffe, cinquè a Picasso i sisè a Van Gogh i Frida Khalo. Complementem l’aprenentatge amb visites a Museus i/o amb la utilització dels mitjans audiovisuals i informàtics per a ensenyar a observar i analitzar les obres.
Dins del Pla de Barris i, en concret, Caixa d'eines, l'alumnat de 6è de primària treballa el videoclip i l'alumnat del cicle mitjà participa al llarg del curs en un taller setmanal d'imagineria festiva en què elaboren de forma col·lectiva els capgrossos de l'escola

En l'àmbit d'educació musical, en col·laboració amb el Palau de la Música Catalana (Projecte ClavéXXI), el premi Maria Canals i el Taller de Músics de Can Fabra, l'alumnat rep formació vocal i coneixement directe d'instruments musicals i instrumentistes. Fem cant coral a tota la l'Educació Primària.
També participem al Cantània i al Dansa Ara.