Projecte d'impuls a la lectura (ILEC) / Puntedu (biblioteca escolar)

El foment del gust per la lectura té un paper primordial en el nostre Projecte Educatiu.

Des del curs 2.007 en què l’Escola va posar en marxa el Projecte Puntedu de Biblioteques escolars, tot l'alumnat assisteix setmanalment a la Biblioteca on tenen lloc sessions de contacontes, presentació de novetats, visites d’autors i il•lustradors, lectures col•lectives dels autors clàssics dels quals més tard l'alumnat realitza les tertúlies dialògiques, participació en Certàmens com el Concurs de lectura en veu alta, el Premi Atrapallibres, Poesia en Acció o XimiXesca.

Com a continuïtat de la línia iniciada, tot el professorat del centre ha participat de forma activa en l'elaboració del Pla Lector del centre dins del Projecte d'innovació d'Impuls a la Lectura (ILEC)-2018/2021-, organitzat pel Departament d'Ensenyament, que té com a objectiu la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector de l'alumnat. La competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

Altres serveis de la Biblioteca

La Biblioteca es troba oberta també a les hores de pati amb la finalitat de facilitar el préstec de llibres, la lectura o la cerca d’informació.

En horari extraescolar, l’espai roman obert per a realitzar la Biblioteca tutoritzada, on els nens i nenes poden realitzar , amb l’ajut de voluntaris/es els deures, estudiar o llegir.

Enllaç al blog de la biblioteca escolar