Web Escola Joaquim Palacín

ceipjpalacin@xtec.cat

Durant aquest curs es renovarà l'espai web i passarem a tenir una nova adreça. Però podreu continuar gaudint d'una gran varietat de blocs específics per cada cicle, d'anglès i el general (on hi ha les activitats de centre) i també podreu continuar consultant el web de ciències d'infantil.
Blocs

Web de

ciències infantil

Nou Web

(encara en construcció)

Bloc general

Curs 2015-16

Bloc Anglès
Bloc Infantil
Bloc Cicle Inicial
Bloc Cicle Mitjà
Bloc Cicle Superior