LA COLÒNIA DE  FORMIGUES


LES FORMIGUES SÓN ANIMALS SOCIABLES, VIUEN EN COLÒNIES ON CADA UNA DE LES FORMIGUES TÉ LA SEVA FEINA I COL·LABORA AMB LA RESTA DEL GRUP. LA QUE MANA ÉS LA MARE, LA FORMIGA REINA.


UN FORMIGUER CONSTA DE:
UNA REINA,

ELS MASCLES,

LES OBRERES I

LES CRIES.


LA REINA PON ELS OUS QUE DESPRÉS ES CONVERTIRAN EN MASCLES, OBRERES O NOVES REINES.


FORMIGA REINA ÉS SOLITÀRIA I ÉS LA QUE CREA EL SEU NIU, SOLA, SENSE LA COMPANYIA DEL MASCLE.


 LA REINA ÉS MÉS GRAN QUE ELS MASCLES I LES OBRERES, I TÉ ALES.

CAP AL FINAL DE L’ESTIU, ELS MASCLES I LES FEMELLES (ELS DOS AMB ALES)  REALITZEN EL “VOL NUPCIAL”  A L’AIRE I S’APARELLEN.

 

DESPRÉS EL MASCLE MORT I LA REINA S'ARRENCA LES ALES AMB LES MANDÍBULES, O BÉ FREGANT-LES CONTRA UN OBJECTE SÒLID.


A CONTINUACIÓ LA REINA ES DEDICA A LA CONSTRUCCIÓ DEL SEU FORMIGUER. AQUÍ S’HI PASSARÀ TOTA LA SEVA VIDA (POT VIURE DE 15 A 30 ANYS) TANCADA  A LA SEVA CAMBRA REIAL I ES DEDICA SOLAMENT A PONDRE OUS.

FORMIGA REINA FENT EL SEU NOU FORMIGUER


LA REINA S’ALIMENTA AL PRINCIPI DE LES SEVES RESERVES QUE TÉ DINS AL SEU COS, I DESPRÉS ES VA MENJANT PAR DELS OUS QUE HA POST.
LA FORMIGA REINA  PON MOLTS, MOLTS OUS DE COLOR BLANC O GROC.
PASSATS 3 Ó 4 SETMANES  SURTEN LES PRIMERES LARVES  DELS OUS. LLAVORS LA REINA LES  ALIMENTA AMB LA SEVA SALIVA. LES POSTES SEGÜENTS JA S'ENCARREGUEN LES OBRERES D'ALIMENTAR-LOS.


ELS OUS SÓN DE DOS CLASSES:

LES PRIMERES OBRERES QUE NEIXEN D’AQUESTS OUS S’ENCARREGUEN DESTAPAR EL FORMIGUER CAP A L’EXTERIOR I COMENÇAR A TREBALLAR.
LES OBRERES SÓN FORMIGUES FEMELLES I QUE NO PODEN TENIR CRIES. NO TENEN ALES.

LES OBRERES S’ENCARREGUEN DE TOTES LES FEINES DEL FORMIGUER; AIXÍ, TENEN CURA DELS OUS, DE LES LARVES I DE LES PUPES, DE NETEJAR I DEFENSAR EL FORMIGUER, D’ANAR A CERCAR I TRANSPORTAR EL MENJAR QUE GUARDEN A LES CAMBRES DEL FORMIGUER, DE TREURE A L'EXTERIOR LES FORMIGUES MORTES...


LES OBRERES AGAFEN ELS OUS DE LA CAMBRA REIAL I ELS TRANSPORTEN  A L’HABITACIÓ DE LES CRIES.

 

FORMIGA REINA PONENT OUS I LES OBRERES TRANSPORTANT-LOS A UNA ALTRA CAMBRA


A MESURA QUE CANVIEN LES CONDICIONS DEL NIU,LES OBRERES PORTEN ELS OUS D'UN LLOC A UN ALTRE, MANTENINT-LOS SEMPRE ALLÀ ON LES CONDICIONS SÓN ÒPTIMES I LLEPANT-LOS AMB FREQÜÈNCIA PER MANTENIR-LOS NETS.

ELS OUS FINS ARRIBAR A SER FORMIGUES PASSEN PER DOS ESTADIS MÉS, LA LARVA I LA PUPA.

OU, LARVA, PUPA I FORMIGA


LES LARVES TENEN ASPECTE DE CUC, AMB CAP I TRETZE SEGMENTS AL COS. NO TENEN POTES, PERÒ ACOSTUMEN A DEMANAR EL MENJAR MOVENT EL COS D’UN COSTAT A L’ALTRE. LES OBRERES LES ALIMENTEN AMB MENJAR QUE PRIMERAMENT HAN ENSALIVAT.

FORMIGA ACABANT D'ALIMENTAR UNA LARVA

 

LES OBRERES VAN COL·LOCANT LES LARVES EN MUNTS D'INDIVIDUS DE LA MATEIXA MIDA I APROXIMADAMENT DE LA MATEIXA EDAT.


LES PUPES DE LES FORMIGUES S’ASSEMBLEN A LES FORMIGUES ADULTES, PERÒ TENEN EL CAP I LES ANTENES AJUNTADES AL COS I SÓN BLANQUES.

 

 

LES OBRERES LES ALIMENTEN AMB MENJAR LÍQUID QUE ES TREUEN DE LA SEVA BOCA QUE ABANS HAN MASTEGAT I ENSALIVAT.

FORMIGA ALIMENTANT UNA PUPA

 

EN UNA COLÒNIA PODEN TROBAR-SE A TOTA HORA FORMIGUES DE QUALSEVOL MIDA: LES FORMIGUES MÉS PETITES SEMBLEN PASSAR LA MAJOR PART DEL TEMPS DINS DEL FORMIGUER, MENTRE QUE LES MÉS GRANS ANOMENADES SOLDATS LES PROTEGEIXEN I PROVEEIXEN. AQUESTES TENEN EL CAP MOLT GRAN, I LES MANDÍBULES FORTES. COM EL SEU NOM INDICA, UNA DE LES SEVES FUNCIONS ÉS LLUITAR PER DEFENSAR EL NIU, PERÒ A MÉS, SOLEN AJUDAR A LES OBRERES PETITES QUAN AQUESTES TROBEN UN GRAN TROS DE MENJAR QUE CALGUI DIVIDIR PER PODER TRANSPORTAR-LO AL NIU.


ELS MASCLES TENEN EL CAP PETIT, ULLS GRANS I UN GRAN COS. TENEN ALES QUAN ABANDONEN EL FORMIGUER. SOLS TENEN LA FUNCIÓ D’APARELLAR-SE AMB LA REINA. DESPRÉS MOREN.