L'APARELL EXCRETOR

L'APARELL EXCRETOR ESTÀ FORMAT:

PELS RONYONS

I LA BUFETA

ELS RONYONS TENEN UNS FILTRES PER ON HI PASSA LA SANG "BRUTA".

QUAN LA SANG CIRCULA PELS RONYONS, AQUESTS LA FILTREN I N'ELIMINEN ELS RESIDUS. AQUESTS VAN A PARAR A LA BUFETA EN FORMA DE ORINA.

LA BUFETA ÉS "UNA BOSSETA" QUE S'INFLA QUAN S'OMPLE. AQUESTS MÚSCULS S'APRETEN PER MANTENIR LA BUFETA TANCADA. QUAN JA ESTÀ PLENA, ELS MÚSCULS S'OBREN I EL PIPÍ SURT A FORA.