ELS VOLCANS

Els volcans s’originen a causa de l’activitat interna de la terra. Es manifesten en els punts més dèbils de l’escorça terrestre.

Els volcans són esquerdes a l'escorça que comuniquen una zona de materials calents i fosos de l'interior de la Terra, el magma, amb la superfície.

Parts d'un volcà

Un volcà consta de les següents parts:   
 

Cambra magmàtica: és el magatzem intern on s'acumula la matèria sotmesa a gran temperatura i pressió anomenada magma. Aquesta cambra és situada a una profunditat que va des de 10 fins a 70 km. 

Xemeneia o conducte de sortida: és la fractura a través de la qual surt el magma a l'exterior.

Con volcànic: és l'elevació del terreny formada pels materials emesos pel volcà. 

Cràter: és una petita depressió situada al vèrtex del con volcànic amb forma de con invertit boca de la xemeneia. Quan aquest té un gran diàmetre l'anomenem caldera. Dins d'aquesta caldera hi ha cràters molts petits que anomenem hornitos


 http://www.xtec.es/centres/a8019411/volcans/index.htm#intro