Introducció
 
Què en sabem?
 
Què en volem saber?
 
On podem trobar informacó?
 
Activitats
 
Veritat o mentida
 
Què hem aprés
Vídeos i contes
Jocs
La gran cacera