TREBALL PER PROJECTES

A l'escola ja fa uns anys que treballem per projectes a E. Infantil, el curs passat vam introduir aquesta metodologia a E. Primària.

Durant l'actual curs treballarem, mínim un projecte per classe.

Eguany, l'equip de mestres del CEIP Les Flandes ha realitzat un curs de formació per tal de millorar i adquirir nous conceptes en relació amb el treball per projectes i el treball cooperatiu.

El Treball per projectes afavoreix l'autoaprenentatge, l'experimentació, l'esperit científic i la creativitat dels alumnes, a la vegada que millora la seva motivació.

El treball per projectes ens permet orientar els aprenentatges dels nens i les nenes cap els seus propis interessos. S'escull un tema d'entre la pluja d'idees dels infants. Una vegada decidit entre tots quin tema es treballarà, es segueixen els següents passos:

 
  • Què sabem del tema?
  • Què volem saber?
  • Confecció de l'índex o del guió de treball.
  • Acords referents a l'organització del grup-classe, fonts d'informació, Com podem buscar informació temporalització, etc. (aspectes referents a planificació)
  • Recerca i aportació d'informació
  • Confecció del dossier
  • Avaluació del procés seguit.
  • Conscienciació del que s'ha fet i s'ha après.
  • Aplicació del que s'ha après a altres situacions o establiment de noves relacions.
  • Explicitació de perspectives o temes que s'han obert i que queden per tractar.

 

IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES:

La participació dels pares durant el temps de recollida d'informació és molt important ja que la vostra ajuda facilitarà la implicació dels vostres fills/es en el projecte.