Informàtica de 3r. Curs 2013-2014


TASQUES A REALITZAR

0

       

1

M'endevines ?
Fer el nivell debutants.
Fer un mínim de 10 punts.
Capturar la pantalla del resultat amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 1


2

Dissenya un monstre
Quan estigui acabat capturar la pantalla amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 2


3

Caminos sobre la cuadrícula
Anar a Problemas geométricos i després triar l'activitat Caminos sobre la cuadrícula.
Quan el problema estigui acabat capturar la pantalla amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 3


4

Troba la lletra
Amb el teclat prémer les tecles de les lletres que van sortint.

Arribar a un mínim de 22 punts.
Capturar la pantalla amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 4


5

Pocoyi
Crea un personatge.
Quan estigui acabat capturar la pantalla amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 5


6

Taula del 2
De la taula del 2 fer estúdiatela i ¿Me la sé?.
Quan estigui acabat capturar la pantalla amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 6


7

Frase al contrari
Escriure correctament la frase que l'esquirol ha canviat i que s'ha de llegir al contrari. Arribar a 6 frases encertades.
Capturar la pantalla del resultat amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 7


8

Tibao
Fer els diferent jocs ambientats a l'Àfrica.Quan estigui acabat capturar la pantalla amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 8


9

Entrenament mental
Triar CICLE MITJÀ i fer el paquet nº 1. Arribar a 10 encerts.
Quan estigui acabat capturar la pantalla amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 9


10

Fer retrats
Fer retrats utilitzant imatges de vegetals, animals i altres objectes.
Capturar la pantalla amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 10


11

Fem problemes
Fer un mínim de 12 problemes ben fets.
Quan estiguin acabats capturar la pantalla amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 11


12

El cuento de Nea
Escuchar el cuento El misterio de la casa encantada (El secreto de Luis i Llarina).
Capturar la pantalla final del conte amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 12


13

Juegos del cuento de Nea
Elegir i hacer 7 juegos.

Quan estiguin fets capturar la pantalla de l'últim joc que s'ha fet amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 13


14

Fer animals nous
Fer animals nous amb parts d'altres animals.
Quan estigui acabat capturar la pantalla amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 14


15
Completa les paraules que falten
Omplir les paraules que falten de cada text.
Quan estigui fetc apturar la pantalla de l'última pàgina que s'ha fet amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 15

16

Dibuixar una cara
Dibuixar i pintar una cara de persona amb el màxim de detalls possibles.

Desar la imatge en JPG a la carpeta de treball amb el nom 16


17

Suma desordenada
Col·locar les xifres per tal que la suma estigui bé. Arribar a un mínim de 10 respostes bones. Quan estigui fet capturar la pantalla de l'última pàgina que s'ha fet amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 17


18
Ordenar frases
Ordenar bé aquestes frases que estan escrites en castellà.
Triar el nivell bàsic. Començar per el número 1 i fer fins al 12.
Quan estigui fetc apturar la pantalla amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 18

19

Mini Train
Tapa el forat per tal que pugui passar el tren. Intentar superar diferents nivells. Quan no es pugui pujar de nivell capturar la pantalla amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 19


20

Lectura eficaç: fixació
Fer l'activitat Fixació .
Arribar a un mínim de 12 encerts. Quan estigui fetc apturar la pantalla amb la tecla ImpPant. Obrir el programa Paint i enganxar la imatge capturada. Desar-la en JPG a la carpeta de treball amb el nom 20