COMPRENSIÓ LECTORA


Un conte amb forats.

Quadern virtual 1 de comprensió lectora

Quadern virtual 2 de comprensió lectora

Quadern virtual 3 de comprensió lectora

Exercicicis basats en quadern d'eficàcia lectora de l'editorial Galera

Velocitat i comprensió lectora cicle mitjà i cicle superior

Comprensió lectora


El joc de la bicicleta.


Lectura comprensiva: Els patins en línia.

Formularis sobre diferents temes

Qui diu la veritat?