ACTIVITATS DE LECTURA EFICAÇ


Entrena't per llegir

Lectura eficaç

Concentració lectora

Programa on enganxar textos i mesurar la velocitat lectora

Escriu la frase que s'amaga.