ESCRIPTURACrea un relat amb el suport visual d'imatges.

Escriure històries a partir d'il·lustracions

Escriure un conte.

Completar les paraules que falten.


Ortografia

Ortografia 6è