VOCABULARI


Materials de la classe

El nostre cos
La roba

Vocabulari de l'escola


Emocions

Els animals

L'escola

Expressions


La casa

Endevinalles, jocs i cançons de l'Àngel Dabam

Endevinalles en diferents nivells. Hi ha ajuda.

Definicions.