FER SERVIR EL CAPSudokus organitzats en dos nivells de dificultat, de 3-6 anys i de 6-12 anys.

Repeteix els mateixos colors com si fos en un mirall.


Programa d'entrenament mental. Per cicles.


Trobar 7 errors entre els dos dibuixos.

Trobar 7 errors entre els dos dibuixos.

Jugar a dames