ACTIVITATS INFANTIL



Ombres





Disfressar personatges.

Fer retrats utilitzant imatges de vegetals, animals i altres objectes.

Trencaclosques

Trencaclosques


Triar la llengua




Fer un pastis

Màscares




Trobar les diferències


Mengem fruita

Mengem fruita 2