ACTIVITATS INFANTILQuin número falta?

Seriacions

Formes

Formes


Comptar fins a 9


Hi ha 2 / Què falta

Quants vagons té el tren?

Punxar bombolles i comptar


Comptar fins a 10

Fer sumes