ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES: CÀLCUL INICIAL


Sumar els punts dels daus.


Fer sumes.

Fer restes.


Sumes i restes en diferents nivells.

Sumes amb unitats i 10.

Pescar sumes.


Sumes i restes per nivells.


Fer 10.


Comptar de 10 a 90.

Sumes amb peces magnètiques. Cicles mitjà i superior.

Restes amb peces magnètiques. Cicles inicial i mitjà.