ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES: CÀLCUL MENTAL


Càlcul mental. Per a tots els nivells.

Càlcul mental.
De 1r a 6è.

Càlcul ràpid.


Càlcul mental cicle mitjà

Càlcul mental de sumes, restes i multiplicacions
.