DIVISIONS


Triar divisions. Nivell fàcil, mitjà i difícil.

Divisions fàcils.

Fer divisions.

Dividir per una xifra.

Dividir per dues xifres.

Dividir per 3 xifres.