ACTIVITATS DIVERSES DE MATEMÀTIQUES PER TOTS ELS NIVELLS DE PRIMÀRIA     

Llistat d'activitats matemàtiques per a tots els nivells.

Nombres.

Nombres i operacions.

Nombres i operacions.

Operacions.

Geometria i mesures.

Geometria i mesures.

Matemáticas simpáticas III


Matemáticas simpáticas IV


Matemáticas simpáticas V

Matemáticas simpáticas VI

Matemáticas 1º

Matemáticas 2 º

Matemáticas 3 º

Matemáticas 4 º