MULTIPLICACIONS


Inici de la multiplicació.

Inici de la multiplicació.

Fer multiplicacions

Multiplicacions en 1 minut.

Triar multiplicacions. Nivell fàcil, mitjà i difícil.

Multiplicacions sense portant-ne.

Encertar els fantasmes que tinguin un número múltiple de 10.
 

Triar multiplicacions.

Multiplicacions portant-ne.

Triar multiplicacions.

Triar multiplicacions. Per cursos.

Multiplicacions per una xifra amb ajuda.

Multiplicacions per una xifra.

Multiplicar per una xifra.

Multiplicar per una xifra.

Multiplicar per una xifra.

Multiplicar per una xifra.

Multiplicació per dues xifres.

Multiplicació per dues xifres.

Multiplicacions amb 0 en el multiplicador.

Multiplicacions per tres xifres.

Multiplicacions per tres xifres.

Diferents nivells.

Multiplicar per la unitat seguida de zeros.

Multiplicar per la unitat seguida de zeros.
.