ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES: NUMERACIÓ

Cicle inicial

Fer desenes

construir nombres amb centenes, desenes i unitats.

Troba el dibuix amagat.


Situar nombres a la recta númerica.
Fins a 20.

Fer caminar el cargol omplint la sèrie numèrica que té a la closca.

Situar nombres a la recta numèrica.

Ordenar nombres de gran a petit.

Posar al seu lloc els nombres que falten.


Més gran, igual o més petit.

Tria el signe adequat.

Ordenar nombres


Dictat de nombres.
Fins al 100.

Completa les operacions per tal que el ratolí arribi al formatge.

Escriu la quantitat d'objectes que surten

Escriu els nombres amb lletres.


Joc de la ruleta.

Escolta i recorda els nombres.

Quants n'hi ha?
Estimació de quantitats.


Ordenar nombres fins a 100

Àbac

Comptar de 2 en 2
Nombres anterior i posterior