ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES: PROBLEMES
Problemes visuals.

Problemes en castellà.

Problemes càlcul mental.

Càlcul mental cicle mitjà i superior


Fer totes les maneres com pot anar vestit en Robin.

Fer els problemes.

Escriu el preu que falta.

Fer que totes les línies sumin igual.


Problemes formiga matemàtica per nivells.

Problemes del Quinzet. Per cicles.

Problemes cicle superior

Resolución de problemas
(metamodelos TIC)


Suma iresta