Numeració i càlcul amb material


Fer números


Suma

Restes portant-ne

Multiplicar

Operacions amb recta numèrica

Así calculamos en mi cole