TAULES DE MULTIPLICAR


Inici a la multiplicació


Veure les taules fins a la del 12


Taules de multiplicar

Estudia les taules

Repassem les taules

Les taules de multiplicar

Calcula el resultat

Calcula el resultat

Destruir meteorits amb multiplicacions

Entrenar la memòria per a aprendre les taules

Joc de taules de multiplicar

Repassar les taules de multiplicar amb Mr. Pi

Escriu els resultats

Escriu les respostes

Escriu les respostes

Taules al castell

Taules amb gelats

Tria la resposta correcta

El príncep i la princesa

Pica la resposta

Encerta la diana

Taules ala moda

Rentar el cotxe amb les taules

Els arbres de les taules

Taules a la jungla

Multiplicacions bé o malament

Cursa de cotxes amb multiplicacions

Multiplication table

Joc taules de multiplicar

Cercar la resposta correcta

Per a experts

Fer 4 en línia.