Mestres


Formació interna de centre FIC

Modalitats de formació
Com s ’organitza la FIC en un centre

FIC. Informacions generals
Itineraris guiats. Educació infantil i primària
FIC. Itineraris formatius. Itineraris propis
Per anar a documents compartits d'escola després d'entrar a La meva.XTEC,

anar a Documents. Google
i obrir Compartits amb mi

L’ARC és un repositori de materials didàctics organitzats per criteris curriculars.

Ateneu és l'espai de formació que recull els materials elaborats per a les activitats formatives, recursos metodològics i documentals, eines per treballar a les aules i tutorials.


Xarxa oberta a totes i tots els docents de Catalunya que participen en el projecte eduCAT 2.0.


Materials de treball: Les rúbriques