Fulls Escolars
   LA REVISTA DE PAPER
   Fulls Escolars, la Revista de l'escola Mare de Déu de la Candela va néixer el 1984, amb motiu de la celebració del 50è. aniversari de la creació del Centre. Si bé abans d'aquell any s'havia fet algun altre intent, no havia tingut continuïtat, Així, podem considerar la revista de març del 84 com a número 1 
   Al llarg de 12 anys es varen publicar un total de 27 números, amb una periodicitat trimestral. El darrer, el juny de 1996.
Núm. 4.
Desembre 1984
Núm. 12
Juny 1989
   Es va començar a imprimir amb la multicopista de l'escola, amb una qualitatque deixava bastant que desitjar. Darrerament la impressió es feia
   als tallers del setmanari El Vallenc, aconseguint un bon nivell de qualitat. 
   Han estat molts els alumnes de l'escola que han vist reflectits els seus treballs, ja fossin literaris o artístics, en les pàgines dels Fulls. Es feien esforços per arribar a posar el seu dibuix en la portada. Tot i que no sempre s'hi posava el millor per no discriminar qui estava menjs dotat artísticament. 
   Les noticies de l'escola, els acudits, les activitats, poemes, dibuixos, entreteniments, eren el seu contingut. 
   En marxar els cursos de 7è. i 8è. d'EGB cap als IES per fer l'ESO, ens vàrem
Núm. 22
Desembre 1993
Núm. 27
Juny 1996
   quedar sense els principals col·laboradors, els qui, a més dels seus treballs artistics i literaris, eren els qui paginaven, ajuntaven, grapaven...
   Així es va acabar la revista.
Tornar a 1a. pÓgina