Proposta d'activitat d'Educació Artística, Visual i Plàstica
Fotos i procés
Títol de la proposta FEM PANELLETS
Nivell educatiu/cicle educatiu Aula Acollida
Referent visual Fotografies del procés de fer panellets.
Objectius a assolir Donar a coneixer aquesta costum.
Continguts de l'àrea treballats Vocabulari, productes, costums, forma de realització.
Àrees relacionades Llengua, medi socio-natural, art visual i plàstica.
Temporització Dues sessions, coneixement i presentació i realització.
Descripció de la proposta: procés de realització i metodologia Reconeixer els ingredients, veura la realització de fer els panellets, veure el resultat i menjar-los.
Materials a utilitzar Ingredients necessaris.
Organització d'aula Fer treball en grup petit.
Valoració Molt bona.
Possibles adaptacions Fer diferents menjars típics de diferents productes.
Autoria (mestre/a, centre, data) Teresa Aresté, final d'octubre 2004