MENJADOR ESCOLAR

Menú d'abril, maig i juny de 2011

El menú de l'escola Nadal 

 

El temps de menjador també és un temps educatiu que no s´ha de desaprofitar. S'hi poden diferenciar dos moments: el de menjar i el de lleure. Ambdós moments els nens són acompanayats per un equip de monitors.

El temps de menjar permet que els nens i nenes s'acostumin a dietes variades i compensades, i que vagin adquirint hàbits higiènics i de relació, i normes per menjar amb correcció.

L'equip de monitores 2010

El temps de lleure és un moment d'activitats, algunes de programades i d'altres simplement supervisades que tenen un potencial important d'integració social, convivència i llibertat.

Els nens de P-3 fan la migdiada. La resta de nens desprès de dinar fan activitats, aquestes es programen semanalment i són adaptades a cada grup i a les diferents festes o èpoques del any.

 

NORMES
 
  • El menjador escolar és un servei que ofereix l'escola. Si els usuaris d'aquest servei no compleixen la normativa general o la de pagament, no en podràn fer ús.
  • Els/les alumnes no podràn sortir del recinte escolar.
  • Els/les alumnes han d'obeir en tot moment les indicacions dels monitors.
  • Si algún alumne ha de fer dieta es comunicarà per escrit al mestre a les 9 del matí. No es faran més de dos dies de dieta si no porten una nota del metge especificant el tipus de dieta.

PAGAMENT
 
El pagament de les quotes de menjador es realitzaran domiciliant el pagament (portant a l'escola la fotocopia del primer full de la cartilla) . El preu per aquest curs es de 6,20 € .