Les instal·lacions

El Centre disposa d’àmplies instal·lacions:
• Biblioteca i laboratoris
• Aula de psicomotricitat i de música
• Aula d’anglès
• Aula d’audiovisuals i d’informàtica
• Gimnàs i pistes esportives (futbol, bàsquet...) i porxos.
• Servei de menjador i cuina propis.