Enrera              L'AMPA

Què és ?

L’AMPA és una associació sense afany de lucre, que permet la participació de les famílies de l'alumnat a l’escola; tant al Consell Escolar com en altres estaments socials.

Què pretén?

L’AMPA està formada per un grup de mares i pares voluntaris que té com a objectius principals:

  • Facilitar la col·laboració amb el centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i educatiu.
  • Promoure i realitzar activitats extra-escolars, tant per als alumnes com per als pares.
  • Promoure d’altres activitats que, en el marc de la normativa educativa o pel bon funcionament del Centre, els assignin els seus estatuts.

Com funciona?

L’associació es regeix per l’Assemblea general i la Junta Directiva.

L'Assemblea general

És l’òrgan suprem de l’associació i està constituïda per tots els socis, és a dir, els pares i mares (o tutors) de tots els alumnes de l’escola. Segons els estatuts de l’associació, l’Assemblea general es reuneix en sessió ordinària, almenys, una vegada al curs.

Junta Directiva

És l’òrgan format, necessàriament i com a mínim, per un/a president/a, un/a tresorer/a i un/a secretari/a. Actualment, la nostra està formada per:

President
Vicepresident
Tresorera
Secretaria
Vocals
Àngel Arroyo
Juan Marin
Marisol Monteagudo
Carmen Romero
Maria Luisa Bergantiños
Reyes Chamorro
Margarita Javier
Pepi Molina

Gabriela Morales

El finançament de l’associació és mitjançant les quotes dels socis i possibles subvencions.

Com contactar:

Mòbil 674347758
Telèfon 93 440 49 03 a partir de les 17:30 h
Email : ampapaucasalslh@gmail.com
Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 17:30 h a 19 h

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMPA PAU CASALS CURS: 2013-14

Horari

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

17 a 18h

LUDOTECA

LUDOTECA

LUDOTECA

LUDOTECA

LUDOTECA

AULA D'ESTUDI
(2n a 6è)

ANGLÈS III
(4t 5è 6è)

AULA D'ESTUDI
(2n a 6è)

ANGLÈS III
(4t 5è 6è)

ANGLÈS I
(P3 a 1r)

ANGLÈS II
(2n 3r)

ANGLÈS I
(P3 a 1r)

ANGLÈS II
(2n 3r)

FUTBOL ESCOLA
(1r i 2n)

INICIACIÓ ESPORT (1r 4t)

FUTBOL ESCOLA
(1r i 2n)

INICIACIÓ ESPORT (1r 4t)

AERÒBIC INICIAL
(1r a 4t)

ESCOLA DANSES (P4 a 6è)

FIT KID
(1r a ESO)

ESCOLA DANSES (P4a 6è)

AERÒBIC COMPETICIÓ
(4t a 6è)

18 a 19h

ALEVÍ
(5è i 6è)

BREAKDANCE
(1r a ESO)

ALEVÍ
(5è i 6è)

BREAKDANCE
(1r a ESO)

FUNKY 2n NIVELL

FUNKY 1r NIVELL

FUTBOL BENJAMÍ (3r i 4t)

AERÒBIC COMPETICIÓ
(4t a 6è)

FUTBOL BENJAMÍ (3r i 4t)

19 a 20h

AERÒBIC COMPETICIÓ
(ESO)

FUNKY 3r NIVELL

 

Galeria de fotos
de diverses activitats curs 2012-13

Enrera