Jornada de portes
obertes 2012

Dijous 9 marÁ
de 15,15 a 16,15

Vine a veure
la nostra escola!!